Integritetspolicy

Uppdaterad 11 februari, 2024.

Personuppgiftsansvarig är La Linda AB, ett svensk aktiebolag med registrerad adress Storgatan 19B, 89134 Örnsköldsvik. Företaget driver både La Linda, Social Brand Lab och Brand+Biz Club. Organisationsnummer: 559316-7942 och mail: support@lindahornfeldt.se.

Begreppet ”La Linda”, ”Social Brand Lab”, ”Brand+Biz Club”, ”oss” eller ”vi” avser La Linda AB. Termen ”du” hänvisar till användaren av vår webbplats och våra tjänster. Vi benämner samtliga utbildningar, tjänster och erbjudanden som ”tjänsten”.

Genom att registrera sig hos oss och använda tjänsterna accepterar du vår policy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av uppgifterna (inklusive i förekommande fall personnummer) kan ske av oss eller av någon av våra samarbetspartners. Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund, informera om erbjudanden samt fullgöra eventuella bonusavtal. Personuppgifterna behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, och för att fullfölja det som krävs av oss enligt lag.

Genom att acceptera våra Köp- & Användningsvillkor, vid köp eller registrering av något slag, samtycker du till att bli kontaktad av oss i marknadsföringssyfte. Kontakt kan komma att ske via mail, SMS, postala utskick eller på andra sätt. Vi strävar efter att erbjuda dig som kund bättre och mer personliga erbjudanden. Det innebär att vi kan använda särskilda kriterier som grund för marknadsföring, exempelvis inköpsstorlek, inköpsfrekvens, inköp av visst sortiment eller vara, inköp i en viss försäljningskanal mm. Vi kan även komma att komplettera kunduppgifter i syfte att erbjuda god kundvård. För att kunna upprätthålla en god servicenivå gentemot dig som kund kan vi komma att dokumentera delar av vår kundkommunikation. Du har rätt att på begäran ta del av dessa uppgifter.

Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det oss att vidta rättelseåtgärder. Som kund kan du motsätta dig att dina uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid La Linda AB åtar sig att införa en så kallad reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs via mail, se ovan.

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy från tid till annan och reserverar oss för felskrivningar och kontinuerliga uppdateringar.

Personuppgiftsansvarig på företaget

Linda Hörnfeldt, grundare och VD La Linda AB.
Kontakt: hej@lindahornfeldt.se

Personuppgifter & Sekretess

Vi följer dataskyddsförordningen (”GDPR”). Vi ser det som en självklarhet att varken sälja, handla eller hyra ut dina personliga uppgifter till andra och vi följer givetvis de regler som finns i dataskyddsförordningen. Enligt dataskyddsförordningen ska våra kunder få information om hur dennes personuppgifter behandlas vilket vi beskriver på denna sida.

Vilken information samlar ni in om mig?

La Linda AB samlar in din information för att registrera och stödja ditt deltagande i de aktiviteter du väljer. Om du registrerar för att ladda ner en freebie, registrerar dig på vårt nyhetsbrev och/eller köper en produkt från oss så samlar vi in din information. Det inkluderar:

  • Email
  • Namn
  • Kontaktuppgifter
  • Samt vilka tjänster/produkter du köpt, registrerat dig för och/eller visat intresse för.

Vi använder denna information för att hålla dig informerad om de produkter och tjänster du har valt att ta emot och eventuellt relaterade produkter och/eller tjänster. Som besökare på våra webbplatser kan du delta i de flesta aktiviteter utan att lämna någon personlig information. Det är först när du försöker ladda ner resurser och/eller registrera dig för tjänster som du är skyldig att lämna information.

Vi lagrar endast uppgift som registrerats av dig eller av oss i samband med lagd order/önskemål.

Hur kommer ni använda min information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med informationsutskick, betalningsinformation och statistik i linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig. 

Hur länge kommer ni ha min information?

Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen. Du kan när som helst be att personuppgifterna raderas, men undantag sker om det behövs för att fullfölja avtalet eller uppfylla rättslig förpliktelse (bokföringslagen).

Vi behåller relevanta mailkonversationer för att kunna säkra vår service till dig som kund/användare. 

Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera från den.

Med vilka delar ni min information?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personal i Sverige, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den. Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning. Endast om brott förekommer kan det lämnas ut.

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU.

Hur skyddar vi din information och säkrar informationsöverföringen?

Vi använder kommersiellt rimliga metoder för att säkerställa säkerheten för den information du lämnar till oss och den information vi samlar in automatiskt. Detta inkluderar användning av standard säkerhetsprotokoll och att endast arbeta med välrenommerade tredjepartsleverantörer.

E-post erkänns inte som ett säkert kommunikationsmedium. Av denna anledning ber vi dig att inte skicka privat information till oss via e-post. Det är dock tillåtet att göra det, men på egen risk.

En del av informationen du kan ange på vår webbplats kan överföras säkert via ett säkert medium som kallas Secure Sockets Layer eller SSL.

Kreditkortsinformation och annan känslig information överförs aldrig via e-post.

La Linda AB kan komma att använda program för att skapa sammanfattande statistik, som används i sådana syften som att bedöma antalet besökare till de olika delarna av vår webbplats, vilken information som är av mest och minst intresse, fastställa tekniska designspecifikationer och identifiera systemprestanda eller problemområden.

Vad är dina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.

Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

För att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter kontakta vår Personuppgiftsansvariga. Se tidigare punkt.

Hur kan du använda dina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via mail, se ovan. Om du vill lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten så behöver du kontakta dem.

Övrig information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. 

Force Majure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.